TJ Sokol Plasy - Aktuality


TJ Sokol Plasy - Aktualita

TJ Sokol Plasy - Aktualita

Aktuální zprávy o činnosti oddílů - viz sekce (odkaz) -> ZPRAVODAJ


Rozpis soutěžních utkání fotbalu si můžete prohlédnout (a případně uložit) po kliknutí na odkaz: Rozpis-fotbal

Rozpis soutěžních utkání volejbalu si můžete prohlédnout (a případně uložit) po kliknutí na odkaz: Rozpis-volejbal


Další vybrané informace ze společenského života členů a příznivců TJ se dozvíte-> ZDEPoplatky za využívání sportovišť přispívajícími členy a nečleny TJ Sokol Plasy

Přispívající členové a nečlenové TJ Sokol Plasy, kteří při různých sportovních akcích příležitostně využívají sportovní zařízení TJ Sokol Plasy, platí za účast na každé takové akci poplatek 50 Kč. Poplatek vybere vedoucí příslušné akce (trenér, vedoucí družstva,..).Členské příspěvky 2023


1) Výše členských příspěvků za rok:

Fotbal:
Přípravka, Žáci, Dorost...1000,- Kč
Muži(>18let)...2000,- Kč

Volejbal:
Přípravka, Žáci, Dorost...1000,- Kč
Ženy(>18let)...1500,- Kč

Aktivně sportující studující (VŠ), sportovci nehrající organizované soutěže, nezaměstnaní ...1000,- Kč

Přispívající členové (nevyužívající sportovní zařízení) ...200,- Kč

Výše členského příspěvku se platí podle příslušnosti člena k oddílu/skupině v okamžiku platby.
Poznámka: Poplatek pro FAČR uhradí za své členy TJ.


2) Platba příspěvků:

Platba příspěvků se provádí bezhotovostně - převodem na účet TJ:
       Číslo účtu: 0724974329/0800
       Variabilní symbol: rodné číslo člena (stačí jen část RČ určující datum narození).
       Zpráva pro příjemce: členský příspěvek 2023 – jméno člena.

Poznámka: Platba příspěvků v hotovosti (pověřené osobě, např.vedoucímu družstva) je možná pouze v odůvodněných případech.

Členské příspěvky uhradí stávající členové TJ do konce března.

3) Potvrzení o platbě příspěvků:

Potvrzení o uhrazení členského příspěvku TJ vydává do konce března každého kalendářního roku, tedy nejpozději v poslední den splatnosti členského příspěvku. O vydání potvrzení žádejte trenéra příslušného oddílu/družstva TJ.
Děkujeme za pochopení


Registrace nových členů a hráčů do FAČR:

Základní informace o členství v TJ jsou popsány v části "Úvod".

Nový člen TJ podá písemnou přihlášku do TJ. Aktivní členové fotbalového oddílu musí být dále evidováni jako členové a případně dále i jako hráči Fotbalové asociace České republiky (FAČR), což je členský svaz organizací FIFA a UEFA a orgán, který organizuje fotbal v Česku.

Každý, kdo se chce zúčastnit fotbalových soutěží, které organizuje FAČR, musí být evidován v databázi FAČR minimálně jako člen (aby mohl spolupracovat na organizaci soutěží-např. být ve funkci trenéra, vedoucího družstva, nebo pořadatele) a dále může být registrován jako hráč (aby mohl nastoupit jako člen týmu do sportovního utkání).

Po přijetí za člena TJ tento nový člen, resp.jeho zákonný zástupce, vyplní elektronickou žádost (přihlášku) o členství ve FAČR (odkaz je uveden dále). Každý žadatel o členství je povinen tuto svoji elektronickou žádost (přihlášku) za člena FAČR vyplnit sám osobně. To se týká i přihlášky podané prostřednictvím klubu (člen FAČR poté přísluší k danému klubu - např. TJ Sokol Plasy). Administrátor klubu tuto žádost o členství ve FAČR podanou prostřednictvím klubu následně musí schválit - viz informace v pravém sloupci na přihlašovací stránce informačního systému FAČR.

Každý člen FAČR, který chce být registrován jako hráč, což je podmínka pro nastoupení do soutěžních utkání, musí vyplnit také písemný formulář FAČR, protože TJ musí tuto žádost o registraci hráče FAČR po určitou dobu archivovat.

Poznámky:
a) Staré "papírové" provedení registračních průkazů se již nepoužívá (od 07/2015).
b) Každý nový člen (starší 15 let - viz "Poznámky") vyplní přihlášku sám.

Stručný postup:
Do internetového prohlížeče zadat adresu "is.fotbal.cz" (bez "www", aj.) a dále v panelu "Elektronická podatelna FAČR" kliknout na položku: "Elektronická žádost o členství FAČR". Pokud chcete začít hned, klikněte na odkaz (nové okno) ->ZDE.
Na registračním panelu vyplnit povinné osobní údaje(označené hvězdičkou).
Zatrhnout volbu: "Chci se stát členem prostřednictvím klubu".
Pod touto volbou do levého políčka zadat číslo klubu (3250291). Objeví se automaticky název TJ Sokol Plasy - na to kliknout a název se přenese do druhého políčka.
Dále vybrat záložku způsobu platby členského poplatku FAČR kliknutím na "Hradí klub".
Zatrhnout volbu: "Souhlasím se zavedením do databáze a s podmínkami členství" (podmínky si samozřejmě každý předtím přečte).
Opsat kontrolní kód.
Kliknutím na pole "Odeslat žádost" ukončit proces podání žádosti o registraci.

Dále se bude dít:
FAČR žádost přijme, nechá jí odsouhlasit některým z administrátorů TJ, kteří k ní přidají fotografii (viz "Poznámky") člena TJ. Poplatek za členství ve FAČRu zaplatí TJ sběrnou fakturou - tím se člen nezabývá. Jeho povinností je samozřejmě zaplatit (max.do 1 měsíce od přijetí za člena TJ) členský příspěvek TJ (viz výše).

Náhledy k výše uvedenému popisu:
Členství FAČR - Obecný popis
Členství FAČR - Postup registrace

POZNÁMKY:
1) Fotografii nový člen zašle v obecně použitelném formátu (JPG, GIF, PNG,..) na email: sokolplasy@seznam.cz.
2) Fotografii vhodně pojmenovat, např.: Příjmení-Jméno-rok narození
3) Samostatně se mohou registrovat pouze osoby starší 15 let. Mladší členové pouze prostřednictvím zákonného zástupce a pověřeného zástupce TJ.

Jak poznám, zda jsem členem FAČR ? - viz informace v části "Úvod", v odstavci "Členství v TJ".

Další informace a nejčastější dotazy k této problematice je možné získat na stránkách FAČR. Odkaz(nové okno) ->ZDE.

Podrobné informace k registraci členů a hráčů FAČR jsou uvedeny v dokumentu Evidenční a registrační řád FAČR; zejm. v části 3./oddíl 1 (Registrace členů FAČR), par.16 a dále v části 4./oddíl 1 (Registrace hráčů, její změny a zrušení), par.23. Odkaz(nové okno) ->ZDE


Informace ze společenského života členů a příznivců TJ se dozvíte po kliknutí na odkazy:

Ples TJ 2014, téma: Divoký západ
Ples TJ 2013, téma: Punk
Ples TJ 2012, téma: Hvězdy hudebního nebe
Ples TJ 2011, téma: Filmové a pohádkové postavy
Ples TJ 2010, téma: Hippies

(zpět na začátek)